Tutaj można pobrać kartę zapisu dziecka do I klasy: Karta zapisu dziecka

Jeśli dziecko jest spoza rejonu naszej szkoły należy pobrać ponadto dokument poniżej: Wniosek zapisu dziecka spoza rejonu

Te dokumenty można także otrzymać w sekretariacie szkoły.