Szkoła Podstawowa nr 1 im. Filomatów Pomorskich


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 10993688
  • Do końca roku: 159 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

 • Kalendarium

  Czwartek, 2024-07-25

  Imieniny: jakuba, Krzysztofa

Zasady wypożyczania podręczników

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Filomatów Pomorskich w Chełmnie

Zasady wypożyczenia/ użyczenia podręczników na cykl edukacyjny

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r.)

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 2. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 3. W terminie do 14 czerwca każdego roku szkolnego uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych,  które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 5. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.
 6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika, materiału edukacyjnego uczeń winien odkupić podręcznik lub materiały edukacyjne.
 8. Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
  - czytelnicy są zobowiązani do szanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
  - czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan (w przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy);
  - podręczniki należyobłożyć w przeźroczyste foliowe oprawy;
  - zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
  - uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
  - z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek.

  Chełmno, 1 września 2022 r.