RADA RODZICÓW

 

Przewodnicząca - Barbara Bulińska

Z-ca przewodniczącej - Michał Panek

Sekretarz - Arkadiusz Dziuba

Skarbnik - Bożena Badziąg

 

KOMISJA REWIZYJNA

Monika Domagalska

Anna Świderska

Magdalena Kalinowska

 

CZŁONKOWIE

Joanna Szymczak

Barbara Jagodzińska

Marlena Rorowska

Marcelina Szepielak

Krystyna Cieszyńska

Jadwiga Drewniak

Bożena Bulińska

Marzena Perczyńska

Dorota Tołodziecka

Kinga Pawińska

Joanna Pilkiewicz