Informacja dla rodziców w związku z organizacją egzaminów zewnętrznych i   rekolekcji

Dni 10-11-12 kwietnia (środa, czwartek, piątek) oraz 15-16-17 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa) bieżącego roku są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych, ze względu na odbywające się egzaminy zewnętrzne klas III gimnazjum i klas VIII szkoły podstawowej.

Równocześnie, w okresie trwania egzaminów, odbędą się rekolekcje wielkopostne w kościele parafialnym Księży Pallotynów.  

W dniach 10-11-12 kwietnia, kiedy egzaminy pisać będą uczniowie klas III gimnazjum rekolekcje odbędą się dla szkoły podstawowej, z podziałem:
- w godz. 9:00 – 10:15 dla klas I – IV,
- w godz. 10:30 – 11:45 dla klas V – VIII. 

W dniach 15-16-17 kwietnia, kiedy egzaminy pisać będą uczniowie klas VIII szkoły podstawowej rekolekcje odbędą się dla III klas gimnazjum
- w godz. 10:30 – 11:45.

Za drogę uczniów – dzieci do   i   z kościoła odpowiadają rodzice. Natomiast opiekę nad uczniami w kościele sprawują nauczyciele – katecheci.

 

Informujemy, że lista dzieci spoza rejonu przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 dostępna jest w sekretariacie szkoły oraz u dyrektor szkoły. Prosimy rodziców o przybycie do naszej placówki w dniach 8-12 kwietnia celem złożenia oświadczenia potwierdzającego chęć uczęszczania do SP nr 1.

W środę aula naszej szkoły zamieniła się w rozćwierkany las. Wszystko za sprawą klas II i III, które wzięły udział w konkursie pt. „Ptasie potyczki”. Uczniowie recytowali wiersze o ptakach, rozwiązywali zgadki i rozpoznawali ptasie odgłosy. Nalepszymi znawcami naszych skrzydlatych przyjaciół okazali się przedstawiciele  klasy II b, natomiast klasy II a i III a zajęły miejsce II. W tym dniu rozdano również nagrody w konkursie plastycznym „Bociek”.

Nagrodzeni w kategorii rysunek:
I miejsce – Nicole Dybowska kl. II a
II miejsce – Julia Kajewska  kl. I b
III miejsce – Marcelina Zillman kl. I a

Nagrodzeni w kategorii praca przestrzenna:
I miejsce Izabela Pietrowska kl. I a
II miejsce Martyna Mikołajewska kl. I a
II miejsce Marcel Chachowski kl. I a
III miejsce Aleksandra Danielewska  kl. Ib

Konkurs fotograficzny i plastyczny pt. „Najpiękniejsze  przyrodniczo zakątki Chełmna”

Organizator: SP nr 1 im Filomatów Pomorskich w Chełmnie

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów światem przyrodniczym w Chełmnie, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem

-wspieranie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów i ciekawości poznanej w zakresie ochrony środowiska w Chełmnie

-kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych

-pobudzenie wrażliwości na piękno przyrody  oraz umacnianie poczucia tożsamości z otaczającej nas natury

-promowanie walorów przyrodniczych Chełmna – „naszej małej ojczyzny”

-stworzenie możliwości wymiany doświadczeń artystyczno – przyrodniczych poprzez zorganizowanie międzyszkolnej wystawy wyróżnionych prac

-przedstawienie obrazu jako uniwersalnego języka porozumiewania się ludzi

 

Temat fotografii i prac plastycznych - „Najpiękniejsze przyrodniczo zakątki Chełmna”

w aspekcie ochrony przyrody, krajobrazu i środowiska, w którym Chełmnianie mieszkają, żyją, pracują itd.

Technika prac:

-dowolna technika plastyczna: np. grafika, malarstwo, rysunek – format A4

-fotografia – format prac A4, zalecana minimalna rozdzielczość 2409x301

Prace powinny zawierać:

-zgodę na przetwarzanie danych uczestników konkursu

  • imię i nazwisko autora,

  • data urodzenia autora oraz klasa,

  • adres zamieszkania autora,

  • dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej autora lub opiekuna,

  • nazwa przedszkola lub  szkoły i jej dane adresowe,

  • imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela,

  • tytuł pracy.

Kategorie wiekowe:

- dzieci w wieku przedszkolnym -5-6 lat

- uczniowie w wieku 7-15

- uczniowie powyżej 15 roku życia

Nagrody:

-w każdej kategorii ufundowane zostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy

Terminy:

-prace należy dostarczyć w terminie do 15 maja br. na adres SP1 ul. Kościuszki  11 , Chełmno

-podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i ekspozycja prac odbędzie się 21 maja o godz. 15:30 w SP1

Uwagi: Prace przechodzą  na własność organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu

Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w dyspozycji SP Nr 1, która zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego opublikowania imion i nazwisk autorów oraz ich prac (szczególnie na stronach internetowych SP Nr 1 oraz podczas wydarzeń organizowanych  np. wystaw);

Zgłoszenie pracy do konkursu jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów oceny: trafność doboru tematu pracy; oryginalność; walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, tytuł pracy.

Załącznik - Oświdczenie uczestnika konkursu

Z radością i dumą informujemy, że Patrycja Seehaber wygrała Międzyszkolny Konkurs Piosenki w języku angielskim! Wokalistka po raz kolejny zdobyła pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych, czym udowodniła, że w Chełmnie nie ma na nią mocnych! Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Patrycja wzięła udział w koncercie podczas Pikniku Country & Folk w Mrągowie, a niebawem reprezentować będzie naszą szkołę na Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu - skąd młodzi chełmińscy adepci sztuki wokalnej rokrocznie wracają ze statuetkami zwycięzców! W konkursie w ZS 2 wzięły również udział Patrycja Płocińska i Daria Tomaszewska oraz - jako akompaniatorka - Iga Przybyłowicz. Gratulujemy Wam tego, że chce Wam się rozwijać swój talent i poświęcać czas na to, by zostawić po sobie coś więcej każdego dnia!

15 marca br. nasi uczniowie odebrali nagrody i dyplomy za zajęcie I , II i III miejsca w konkursach przedmiotowych z biologii, historii i  informatyki. Konkursy zostały zorganizowane przez Katolickie Liceum i Szkołę Podstawową Księży Pallotynów w Chełmnie. W konkursie uczestniczyli uczniowie z Grudziądza, Chełmna, Radzynia Chełmińskiego, Świecia, Terespola Pomorskiego, Kijewa Królewskiego i Brzozowa.

Wyniki naszych uczniów:
Dzięcioł Mateusz – I miejsce z biologii
Sieracki Jakub - II miejsce, Parszyk Aleksander - III miejsce z informatyki
Gadziński Karol – III miejsce z historii

Brawo chłopcy, GRATULUJEMY Wam sukcesów i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!