Poniżej znajdują się ważne dokumenty szkolne: statut, program wychowawczo-profilaktyktyczny, wewnątrzszkolne zasady oceniania i regulamin dyżurów nauczycieli.

Statut        Uchwała o zmianie w statucie       Załącznik do uchwały o zmianie w statucie

     Program wychowawczo–profilaktyczny                      Wewnątrzszkolne zasady oceniania

         Regulamin dyżurów nauczycieli