SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

DLA KLAS IV – VIII

 

„MATMA JEST PROSTA”

Konkurs będzie składał się z ośmiu etapów i będzie trwał od października 2019 roku do maja 2020 roku. Każda klasa otrzyma inny zestaw zadań odpowiedni do swojego poziomu, ale wszystkie będą ze sobą tematycznie powiązane. Za prawidłowe rozwiązanie zadań każdej części konkursu uczeń może zdobyć maksymalnie 10 punktów. Podsumowanie, wyłonienie i nagrodzenie laureatów nastąpi w czerwcu 2020 roku.

Nagrody w każdej części:

  • 10 punktów – ocena celującą

  • 9 punktów – ocena bardzo dobra

    I ETAP

    SPRAWNOŚĆ RACHUNKOWA

    29.10.2019 (WTOREK)

    GODZINA 1530, SALA 17

Poniżej znajdują się zadania przygotowawcze dla każdej z klas.

Zadania na pierwszy etap