Nad rozwojem uczniów czuwa  wykształcone, fachowe grono pedagogiczne. Nauczyciele zapewniają uczniom wszechstronność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, uczą także tolerancji, koleżeństwa, odpowiedzialności, systematyczności, pilności, wrażliwości na los drugiego człowieka, umiłowania przyrody, radości życia. Sami nauczyciele ciągle doskonalą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych oraz warsztatach i kursach. 

 

Dyrektor - Ewa Nowicka

Z-cy dyrektora - Agnieszka Cabaj, Teresa Orczykowska,

 

Pedagog - Małgorzata Jabłońska

 

Biologia - Ewa Kowalczyk, Lucyna Kufel

Chemia - Agnieszka Cabaj, Izabela Karpińska

Doradztwo zawodowe - Małgorzata Jabłońska

Edukacja wczesnoszkolna - Marlena Delik, Paulina Dziewiątkowska, Danuta Jacyno, Ewa Kowalczyk, Ewa Modrzyńska, Jolanta Zięba

Etyka - Ewa Kolińska, Jolanta Zięba

Fizyka - Monika Szpręglewska

Geografia - Sławomir Groszewski, Ewa Melerska

Historia - Grzegorz Dzikowski, Ewa Kolińska

Informatyka i zajęcia komputerowe - Beata Cierniak, Zbigniew Komorowski

Język angielski - Izabela Błaszyk, Agnieszka Kwella, Tomasz Jarmołkiewicz

Język polski - Katarzyna Kęprowska, Mirosława Majeranowska, Agnieszka Siwka, Dorota Stańczyc

Języka niemiecki - Lucyna Kufel

Matematyka - Izabela Karpińska, Zbigniew Komorowski, Małgorzata Krakał-Bojanowska, Monika Szpręglewska

Muzyka, plastyka i zajęcia artystyczne - Joanna Osińska

Przyroda - Agnieszka Cabaj, Ewa Kowalczyk

Religa - Danuta Malinowska, Yury Strakh

Technika i zajęcia techniczne - Beata Cierniak

Wiedza o społeczeństwie - Grzegorz Dzikowski, Ewa Kolińska

Wychowanie do życia w rodzinie - Lidia Kamińska

Wychowania fizyczne - Beata Kocoń, Mariusz Kowalczyk, Andrzej Struski

 

Biblioteka - Mirosława Majeranowska, Danuta Malinowska, Ewa Nowicka, Teresa Orczykowska

Świetlica - Izabela Błaszyk, Paulina Dziewiątkowska, Izabela Karpińska, Beata Kocoń, Katarzyna Zawadzka