Poniżej umieszczono plan lekcji dla wszyskich klas w formacie xls.

Plan lekcji na I semestr 2015/2016

Poniżej umieszczono plan lekcji dla wszyskich klas w formacie xls.

Plan lekcji na I semestr 2014/2015

Poniżej umieszczono plan lekcji dla wszyskich klas w formacie xls.

Plan lekcji na II semestr 2014/2015

  

   Poniżej znajdują się ważne dokumenty szkolne: statut, program wychowawczo-profilaktyktyczny i wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Statut        Uchwała o zmianie w statucie       Załącznik do uchwały o zmianie w statucie

     Program wychowawczo–profilaktyczny                      Wewnątrzszkolne zasady oceniania