Poniżej znajdują się przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów

 

Klasy I - III

Edukacja wczesnoszkolna     Język angielski (I. Błaszyk)    Język angielski (A. Kwella)       Język angielski w razie nauczania zdalnego (A. Kwella)     Język angielski (T. Jarmołkiewicz)     Etyka    Informatyka     Religia

 

Klasy IV - VIII

Język polski     Język polski (K. Kęprowska)    Język angielski (I. Błaszyk)    Język angielski (A. Kwella)      Język angielski w razie nauczania zdalnego (A. Kwella)      Język angielski (T. Jarmolkiewicz)    Język niemiecki     Biologia     Chemia (A. Cabaj)      Chemia (Z. Komorowski)      Edukacja dla bezpieczeństwa     Fizyka     Geografia       Historia    Informatyka     Matematyka (M. Krakał-Bojanowska)     Matematyka (Z. Komorowski)     Muzyka     Plastyka    Przyroda      Religia     Technika     Wychowanie fizyczne    Wiedza o społeczeństwie