OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROK 2020

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie ogłasza, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na :

"Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, mięs, drobiu, wędlin, pieczywa, nabiału, ryb i mrożonek do stołówki szkoły w roku 2020 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

 

PAKIET 1 - Artykuły ogólnospożywcze   

Hurtownia Owców i Warzyw 

"Cytrusik“ 

Grzegorz Rybarczyk 

86-200 Chełmno, ul. Łunawska 28     

Wartość oferty brutto : 5733,15

  

PAKIET 2 – Warzywa i owoce :  

Hurtownia Owców i Warzyw 

"Cytrusik“ 

Grzegorz Rybarczyk 

86-200 Chełmno, ul. Łunawska 28 

Wartość oferty brutto : 22467,64 

  

PAKIET 3– Nabiał : 

ADAST Sp. j. 

A. Manerowski - W. Manerowska 

HURTOWNIA ART. SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH 

86-200 Chełmno, ul. Wybudowanie 1  

Wartość oferty brutto : 6356,70

  

PAKIET 4 – Pieczywo : 

Piekarnia Stolno Spółka Cywilna 

Marek Godek, Oskar Pieniążek 

86-212 Stolno, Stolno 105  

Wartość oferty brutto : 1182,30

  

PAKIET 5 – Mięso, drób i wędliny : 

ROMIĘS  s.j. 

ul. Podgórna 36 

86-200 CHEŁMNO 

Wartość oferty brutto : 38175,17

 

PAKIET 6 – Ryby i mrożonki :  

UNIFREEZE Sp. z o.o. 

ul. Jarzębinowa 2 

87-134 Czarnowo 

Wartość oferty brutto : .3651,90 

Ponadto działając zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Z 2013r. Poz. 907 ze zm.) zawiadamiamy, że zawarcie umowy możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Komisja w składzie : 

Zbigniew Czerniecki – przewodniczący

Marek Murawski – sekretarz

Roman Kułakowski – członek

 

Poniżej znajdują się pliki dotyczące przetargu

Ogłoszenie - plik główny               

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do specyfikacji w pliku zip