Samorząd Szkolny stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna. Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządu Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych. Potocznie Samorządem Szkolnym nazywa się grupę młodzieży, która pełni określone funkcje tzw. Zarząd. Zgodnie z oczekiwaniami MEN samorząd ma reprezentować ogół uczniów, podejmować działania oczekiwane przez całą społeczność uczniowską i interweniować w przypadku naruszania praw / zgodnie z zasadami określonymi w prawie szkolnym /.
Opiekunami Samorządu Szkolnego jest pani Danuta Malinowska.

Aldona Andrikowska

Przewodnicząca

Oliwia Dąbrowska

Wiceprzewodnicząca

Jagoda Janowska

Rzecznik Praw Ucznia

Poczet sztandarowy

Piotr Polaszewski            Anika Kubacka          Kinga Janc       Adam Drewniak