Aby zalogować się do dziennika elektronicznego należy kliknąć poniżej

https://uonetplus.vulcan.net.pl/chelmno