Tutaj można pobrać kartę zapisu dziecka do I klasy: Karta zapisu dziecka

     Tutaj można pobrać informację o wyprawce ucznia: Wyprawka

 

   Jeśli dziecko jest spoza rejonu naszej szkoły należy  pobrać ponadto dokument poniżej:

Wniosek zapisu dziecka spoza rejonu

 

Te dokumenty można także otrzymać w sekretariacie szkoły.