Szkoła Podstawowa nr 1 im. Filomatów Pomorskich


 • Statystyki

  • Odwiedziny: 8522463
  • Do końca roku: 31 dni
  • Do wakacji: 204 dni

 • Kalendarium

  Czwartek, 2023-11-30

  Imieniny: Andrzeja, Maury

Projekty unijne 2022/2023

Ogłoszenie nr 3 /2023/SP1 Chełmno

O G Ł O S Z E N I E

 

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Zapraszamy wszystkie osoby chętne z klas ósmych na zajęcia z doradztwa zawodowego prowadzone w ramach projektu od kwietnia do maja 2023 roku.

 

Oferta

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

 1. 1.     

Zajęcia z doradztwa zawodowego 2022/23 dla klas VIII

Osób 33

2 grupy

----

6 godz.-kwiecień,

6 godz.maj

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia  24   sierpnia  2020 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 24.03.2023 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu( sekretariat szkoły). Dokumenty do odebrania u koordynatora szkolnego p.Joanny Osińskiej.

 

Osoby do kontaktu:

Joanna Osińska –szkolny koordynator SP1, tel. 531 790 188

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177

Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie

ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie nr 2 /2022/SP1

O G Ł O S Z E N I E

 

Zapraszamy do udziału w projekcie
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt jest realizowany  zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno
w odpowiedzi   na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli

Liczba uczestników z  SP1

Termin szkolenia

Czas trwania

Miejsce

1

Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami.

 4 nauczycieli

16.11.22r.

godz.14.00

5 godzin

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 22 Stycznia 4

23.11.22r.

godz.14.00

5 godzin

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 22 Stycznia 4

2

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna umożliwiająca wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów.

4 nauczycieli

07.12.22r.

godz.14.00

5 godzin

Szkoła Podstawowa nr 4,

os. Skłodowskiej 16

14.12.22r.

godz.14.00

5 godzin

Szkoła Podstawowa nr 4,

os. Skłodowskiej 16

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 10.11.2022 r.  wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 2  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub w biurze projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020  Burmistrza Miasta Chełmna z dnia  24   sierpnia  2020 r.

 

Osoby do kontaktu:

Joanna Osińska Szkolny koordynator SP – 1,  tel. 531 790 188

Jolanta Rubińska- koordynator SP – 2, tel. 791 561 412

Marlena Nowak – koordynator SP – 4, tel. 698 834 192

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177

Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie

ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie nr 5/2022/SP

O G Ł O S Z E N I E

 

Zapraszamy do udziału w naborze uczniów SP 1 do projektu
pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem złożonym przez Gminę Miasto Chełmno w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-iż.00-04-305/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Oferta

 

Lp

Nazwa zajęć

Liczba uczniów w grupach

Liczba grup

Czas

Razem

dziewcz.

chłopcy

I. Realizacja zadań
na rzecz kształtowania

i rozwijania
u uczniów kompetencji kluczowych,               umiejętności kluczowych 
oraz               umiejętności uniwersalnych
na rynku pracy

1.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

6

3

3

5

1 godz.

w tygodniu

2.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego

6

3

3

1

1 godz.

w tygodniu

3.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. niemieckiego

5

2

3

1

1 godz.

w tygodniu

4.

Zajęcia dydaktyczno – wrównawcze z fizyki

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

5.

Koło z robotyki i podstaw programowania dla klas I-III

8

4

4

1

2 godz.

w tygodniu

6.

Koło z robotyki i podstaw programowania dla klas IV-VIII

8

4

4

1

2 godz.

w tygodniu

7.

Koło z j. francuskiego dla klas I-III

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

8.

Koło szachowe

8

4

4

1

1 godz.

w tygodniu

 

 

Lp

Nazwa zajęć

Liczba uczniów w grupach

Liczba grup

Czas

Razem

dziewcz.

chłopcy

II. Indywidualizacja pracy z uczniem
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi

i edukacyjnymi

9.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupa I

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

10.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupa II

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

11.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupa III

5

3

2

1

1 godz.

w tygodniu

12.

Zajęcia logopedyczne grupa I

2

1

1

1

1 godz.

w tygodniu

13.

Zajęcia logopedyczne grupa II

2

1

1

1

1 godz.

w tygodniu

14.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne

8

4

4

1

1 godz.

w tygodniu

III. doradztwo edukacyjno-zawodowe

15.

Zajęcia z doradztwa zawodowego 2020/21

20

10

10

2

 

6 godz./rok

 

IV. Tworzenie warunków
do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
w zakresie kompetencji kluczowych

16.

Eksperymentalna Chemia

4

2

2

1

1 godz.w tygodniu

17.

Międzyszkolna grupa biologii i przyrody eksperymentalnej.

12

6

6

 

1 godz. W tygodniu

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie pn. „Poznaję, eksperymentuję, decyduję! Szkolne laboratorium umiejętności.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będący załącznikiem nr 1 Zarządzenia 102/2020 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia  24   sierpnia  2020 r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć do 12.09.2022 r. wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załączniki nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, u szkolnego koordynatora lub sekretariacie szkoły.

 

Osoby do kontaktu:

Joanna Osińska – szkolny koordynator SP1, tel. 531 790 188

Kierownik projektu: Magdalena Ludwikowska tel. 500 234 177

Biuro projektu (siedziba) Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Chełmnie

ul. Kościuszki 11, 86-200 Chełmno